Firma TIOS PLUS s.r.o., která byla založena v roce 2005, odloučením od Firmy TIOS s.r.o. Domažlice. Předkládáme Vám výběr činností, kterými se zabýváme a u kterých předpokládáme, že je můžete využívat ve Vašem podniku, městě nebo obci.

 

            Firma TIOS PLUS spol. s.r.o. Domažlice je rozdělena na několik středisek, které provádějí následující činnosti :

 

·        středisko montáží : zabývá se činnostmi v oblasti montáží a servisem místních obecních, školních i závodních drátových i bezdrátových rozhlasů, dále společných i  individuálních televizních antén apod. - (konzultace, projekce, dodávky, servis, rekonstrukce, malé či velké opravy atd.) .

·        středisko elektrických zabezpečovacích systémů : toto středisko provádí montáže a servis drátových i bezdrátových elektrických zabezpečovacích systémů. Zároveň provádí montáž a servis kamerových monitorovacích systémů, zařízeních pro řízení vstupu apod. 

·        středisko výpočetní techniky : dodává počítače a tiskárny. V tomto středisku si dále můžete objednat různou kancelářskou techniku (např. faxy, elektrické psací stroje, skartovací zařízení, laminátory apod.)