Radar RMR-2
rozměr 780 x 890 mm
použita radarová jednotka americké výroby pracující s přesností 0,1 km/hod!
LED display „188“, jantarová žluť 590 nm, výška číslic 380 mm
doplňující nápis „ZPOMAL“, barva červená, výška číslic 180 mm
pracovní rozsah –25 až +55 °C
minimální rychlost 20 km/h, maximální rychlost 199 km/h
přesnost měření ± 1 km/h
varovná funkce radaru je programovatelná
údaj o naměřené rychlosti svítí bez blikání
varovný nápis ZPOMAL bliká při rychlosti naprogramované uživatelem
citlivost radaru 80 – 300 m (v závislosti na místních podmínkách)
automatická regulace svítivosti dle světelných podmínek (v noci neoslňuje, ve dne je dobře vidět)