VISO - Varovný informační systém obyvatelstva

Popis systému VISO


Systém VISO (Varovný a informační systém obyvatelstva) slouží ke zvukovému vyrozumění obyvatelstva požadované lokality. Modulární koncepce VISO umožňuje doplňování a výměnu modulů podle přání zákazníka a dalšího rozšiřování systému. VISO je moderní radiokomunikační zařízení, složené ze základnového vysílače a neomezeného počtu přijímacích souprav, které umožňuje jednosměrný přenos hlasových informací z městského úřadu k občanům.

Komunikační systém VISO je plně kompatibilní s celostátně zaváděným systémem varování obyvatelstva při ohrožení včetně možnosti dálkového zapínání poplašných sirén.

VISO se skládá z vysílací a přijímací části. Hlavní částí systému je vysílač umístěný většinou na městském úřadu. Umožňuje propojení městských částí, sousedních obcí, vzdálených samot, selektivní výběr skupin adresátů (např. hlášení pro vybranou skupinu). Dosah signálu se, v závislosti na členitosti terénu, pohybuje v rozmezí 5 až 10 km. Ve velmi členitém terénu je možno využít také převaděč, zajišťující požadovaný dosah v náročných podmínkách.

Potřebný počet vyrozumívacích prvků je rozmístěný v dané lokalitě. K přenosu signálu se používá jeden z přidělených kmitočtů v pásmu 80 MHz, na který udělil Český telekomunikační ústav generální licenci (GL - 02 /R/2001).. Hodnota vyzařovaného výkonu v kanále nesmí překročit 2 W. Případně lze zažádat ČTÚ o přidělení speciálního (placeného) kmitočtu v pásmu 160 MHz.
Na všech úrovních může být VISO napojen na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR - GŘ HZS. Umožňuje vstup přes veřejnou telefonní síť (VTS), GSM operátory a síť Ministerstva vnitra ČR - MATRA PEGAS. Varovací signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky systému.

Je na všech úrovních zálohován tak, aby zajistil plný provoz zařízení při výpadku dodávky elektrické energie na dobu 72 hodin v režimu stanoveném pro koncové prvky varování a vyrozumívání obyvatel.

Systém byl navržen tak, aby umožňoval začlenění i starších analogově řízených (DTMF volba) přijímačů a hlásičů. VISO umožňuje kombinaci vysílacích kmitočtů bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 80 MHz a kmitočtů přidělených ČTÚ v pásmu 160 MHz v jednom ovládacím pracovišti. V praxi to znamená, že pokud bude některá z místních částí využívat systém adresovaný DTMF volbou, potom je možné z řídicího pracoviště VISO do této místní části hlásit, nezávisle na jejím odbavovacím pracovišti. Obráceně je to vzhledem k zabezpečení VISO vyloučené.Systém VISO umožňuje ovládání :

· Stávajícího 100V drátového rozhlasu
· Elektronické sirény
· Rotační sirény
· Bezdrátových hlásičů s reproduktory
· Bytových přijímačů umístěných v domácnostech
· Hromadné rozesílání testových zpráv SMS na mobilní telefony občanů


Systém VISO umožňuje napojení na kanály :

· Kanál JSVV CAS (pro vstup systému bývalé civilní obrany, obsluhovaného nyní Hasičskou záchrannou službou ČR
· Kanál Matra Pegas (pro vstup Policie ČR)
· Kanál GSM/VTS (možnost hlášení z veřejné telefonní sítě nebo z mobilního telefonu)
· Kanál pro hlídání úniků emisí do ovzduší, hladin řek


Hlášení je možné uskutečnit pomocí :

· Mikrofonu multimediálního PC
· Telefonu (veřejná telefonní síť)
· Mobilního telefonu GSM
· Záznamu, kdy hlášení je předem nahráno a uloženo v počítači


Univerzální systém VISO nabízí jednoduchou údržbu, a v případě potřeby a požadavků, snadnou a rychlou rekonfiguraci. Systém obsahuje také audio vstup (např. pro připojení magnetofonu, hifi věže apod.).
Vysílací část systému VISOJedná se o vysílací a řídící pracoviště, které je, většinou, umístěné na městském úřadě. Hlášení je možné připravit dvěma způsoby :

· přímé hlášení - lze kombinovat přímé hlášení a hlášení s použitím záznamu.

· časové hlášení - ústředna VISO lze naprogramovat tak, aby byl požadovaný záznam odvysílán v požadovaném čase.

Vysílací pracoviště se skládá z technologické skříně, ovládacího PC a vysílací antény. Technologická skříň obsahuje vysílač, záložní akumulátor a další části nutné pro požadovanou konfiguraci systému. Skříň se umístí na zeď v blízkosti ovládacího počítače. Počítač slouží k ovládání systému a je propojen datovým a audio kabelem s vysílací skříní. Počítač lze využít i stávající, je však v tomto případě nutné zajistit požadovanou konfiguraci tohoto počítače.

K systému je možné připojit externí zdroje signálů, jako je CD přehrávač, magnetofon, tuner apod. Program počítače využívá zvukovou kartu, ke které jsou připojena externí zařízení zajišťující vysílání a přípravu hlášení - mikrofon a reproduktory k odposlechu. Program umožňuje libovolné časové nastavení a opakování hlášení.

Zařízení umožňuje vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění kombinace cílových hlášení. Tak je možné uskutečnit hlášení například jen pro vybrané obecní části nebo lokality.

Ovládání počítače je velmi intuitivní a nenáročné na hlubší znalosti s PC. Programové vybavení je komponováno tak, aby ho mohla obsluhovat osoba s částečnými znalostmi obsluhy s PC. Jednotlivé části jsou přehledné a umožňují také zpětnou kontrolu odvysílaných zpráv. V případě požadavku je systém možno připojit na integrovaný záchranný systém.

Volitelnou složkou systému je modul rozesílání zpráv SMS. Pomocí nich lze vybrané občany (např. členy zastupitelstva, ředitele institucí, apod.) informovat o hrozícím nebezpečí, nebo o běžném dění v obci. I v tomto případě je možné vytvářet nezávislé skupiny příjemců.Pokud je k systému připojen stávající 100V drátový rozhlas, je jeho funkce rovněž energeticky zálohována.Vysílací pracoviště je umístěno ve vyhrazené místnosti městského úřadu popř. v budově městské policie. Konečné osazení a umístění v místnosti je konzultováno a upřesněno po dohodě s investorem při vlastní instalaci.Řídící pracoviště

Minimální konfigurace PC pro řízení odbavovacího pracoviště :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- procesor P5/166 Mhz
- paměť RAM 32 MB
- min. 1 GB volného místa na disku
   (u nového PC HDD 2 GB)
- mechanika CD-ROM 16x
- zvuková karta Sound Blaster Audio PCI 128
- barevný monitor 14"
- klávesnice, myš
- aktivní reproduktory, mikrofon pro PC
- volná zásuvka RS232 (COM1 nebo COM2)
- v případě GSM brány je nutný ještě 1 x COMVzdálené pracoviště

Používá se pro ovládání z jiného pracoviště při současném využití veškerého komfortu, který nabízí obslužná SW aplikace. Propojení mezi vzdáleným PC pracovištěm a řídícím pracovištěm VISO je řešeno po síti Internet pomocí protokolu TCP/IP. PC pracoviště proto nemusí být vybaveno žádným speciálním zařízením, které by si uživatel musel pořídit, pouze modemem nebo ISDN linkou, které zajistí přístup k síti Internet.

Vzdálené pracoviště využívají přidružené obcemi pro vstup do systému VISO nebo městský úřad, je-li vlastní vysílací pracoviště umístěno na městské policii.

Software VISO - vzdálená stanice pracuje pod systémem Windows 95 a výše.Vysílací pracoviště
(městská policie)
Vzdálené pracoviště
(městský úřad)


ochrana na straně SW aplikace - vstup do SW vzdálené stanice je řízen vstupním heslem.

ochrana na straně PC uživatele - ve většině případů je přístup do podnikové sítě nebo k internetovému účtu jednotlivce je řízen vstupním heslem

obsluha - aplikace "Vzdálená stanice" je tvořena třemi základními listy "Co vysílat" - uživatel si vybere relace "Kam vysílat" - uživatel vybere místo, do kterého chce vysílat "Kdy vysílat" - uživatel si zvolí čas vysíláníBezpečnost vysílacího pracoviště proti zneužití

Bezpečnost řídícího pracoviště je proti zneužití neoprávněné osoby zajištěna mechanicky i elektronicky (přístupové heslo SW aplikace).
Přijímací část systému VISOUmožňují dálkovou periodickou obousměrnou radiovou kontrolu důležitých koncových prvků venkovních jednotek (přijímačů elektronických sirén a prvků pro ovládání 100 V rozvodů). Je možné monitorovat stav napájení zálohových baterií, neoprávněné otevření skříně apod. Obousměrné koncové jednotky lze využít i pro dálkový monitoring a

ovládání (měření emisí, ovládání osvětlení). Bezdrátové hlásiče umožňují dálkové nastavování akustické úrovně (hlasitosti) a dalších parametrů. Koncové prvky umožňují adresování konkrétního prostředku vyrozuměni nebo celé skupiny kdykoliv podle přání uživatele, což v praxi znamená, že je možno rozdělit hlášení pro jeden konkrétní hlásič nebo skupinu hlásičů (ulice, místní část, osada, obec).Umožňují automatické periodické odbavování hlasových hlášení podle vysílacího plánu Koncové radiové prvky jsou chráněny proti neoprávněnému vstupu dvojím způsobem :

1. digitálním přenosovým protokolem s přesnou bitovou rychlostí, způsobem modulace a složitou sekvencí digitálních kódových značek jejichž napodobení je prakticky vyloučeno

2. speciálním maskovacím tónem pro akustický přenos, který běží v průběhu celé relaceVysílací anténa

Od vysílací skříně je pak veden anténní kabel k anténě umístěné na střeše. Anténa bude nasazena na anténní stožár a připevněna k nosné konstrukci střechy. Jedná se 2,5 metrovou všesměrovou anténu, která pracuje v pásmu 80 MHz.

Převaděč

Převaděč se používá k zesílení signálu v místech, kde je již pokrytí signálu z vysílacího pracoviště nedostatečné. Anténa převaděče je zpravidla instalována na stožáru na vyvýšeném místě. např. na výškový dům nebo po dohodě s mobilním operátorem na jeho zařízení. Jedná se o uzamykatelnou rozváděčovou skříň s instalací na stěnu, která obsahuje baterii 12 V - 40 Ah pro zálohování, zdroj 230 V /12 V, rdst 80 MHz, duplexer a blok řízení ULTRAC Repeater Master. K sestavě převaděče dále náleží anténa 80 MHz.Elektronicky mluvící sirény

Elektronická siréna se skládá z řídící jednotky, akustické jednotky a antény. Řídící jednotka je instalována v technologické skříni. Skříň je napájena pevným, samostatně jištěným přívodem ze sítě 230V. Akustická jednotka je tvořena soustavou reproduktorů, které se liší svým uspořádáním a výkonem. Anténa je přichycena ke stožáru nad reproduktory.Výhody ozvučení pomocí elektronických sirén :

· Velký akustický výkon - při správném umístění a nasměrování sirény lze díky velkému výkonu ozvučit rozsáhlou část prostoru.

· Elektronická siréna je autonomním vyrozumívacím prvkem. Při vyřazení vysílacího pracoviště z činnosti nadále umožňuje provádět místní hlášení a odbavovat varovné informace Integrovaného záchranného systému.

· Elektronická siréna komunikuje s vysílacím pracovištěm obousměrně. Tím je umožněna dálková kontrola jejího stavu a provozuschopnosti.Bezdrátové venkovní hlásiče

Bezdrátový venkovní hlásič se skládá z přijímače, přijímací antény a reproduktorů. Všechny tyto části jsou instalovány většinou na sloupu VO ve výšce 3 až 4 metry. Hlásič je napájen akumulátorem, který je umístěn ve skříňce spolu s přijímačem. Akumulátor je dobíjen z napájení VO - ze sítě 230V.Výhody ozvučení pomocí bezdrátových hlásičů :

· Možnost komplexního ozvučení lokality (vnější a částečně i vnitřní prostory)

· Bezpečnost hlášení - k FM signálu je superponován speciální signál, bez kterého nedojde k hlášení, systém tak prakticky nelze zneužít.

· Zálohovatelnost hlásičů - hlásiče jsou zálohovány akumulátory, pří výpadku el. energie je dále umožněno hlášeníNa základě typu zástavby a velikosti ozvučované oblasti je pravděpodobný potřebný počet venkovních hlásičů zakreslen do mapy včetně přibližného rozmístění hlásičů. Přesný počet, zvolený a navržený typ venkovních hlásičů je uveden vprojektové dokumentaci, která se zpracovává před vlastní instalací systému VISO v dané lokalitě.Bytové přijímače

Jedná se o zařízení v podobě radiobudíku, které je vybaveno pro příjem vysílání obecního rozhlasu ze systému VISO . V případě hlášení se i při poslechu oblíbené radiostanice bytový přijímač přeladí na hlášení obecního rozhlasu. Zařízení je rovněž možno zálohovat proti výpadku elektrické energie pomocí 9V článku.

Bytový přijímač je umísťován v domácnostech, kde není stejná intenzita signálu jako v případě venkovních hlásičů, proto může v některých místech dojít i ke zhoršení vysílání. Před rozmístěním bytových přijímačů je vždy nutné provést měření intenzity signálu aby byl zaručen jeho provoz na přijatelné úrovni. V případě, že měření ukáže nevhodnost použití bytových přijímačů je nutné ozvučení řešit venkovními hlásiči.

Výhody ozvučení pomocí bytových přijímačů :

· nezávislost na vnějším hluku - vzhledem k umístění v domácnostech je hlášení vždy srozumitelné100V rozvod drátového rozhlasu

Využívá se v případech částečně funkčního 100V drátového rozhlasu. Napojení na drátový rozhlas je možné i v místě mimo řídicí pracoviště např. v sousední přidružené obci. Výhodou je energeticky zálohovaný 100V rozvod místního rozhlasu.

Rozvod kabelové televize

Signál je modulován a přenášen prostřednictvím rozvodu kabelové televize.

GSM mobilní telefon a SMS

Cílený přenos informace nebo varovné zprávy je distribuován z vysílacího pracoviště prostřednictvím SMS zpráv.

Měření intenzity signálu VISO

Provádí se z místa vybraného pro budoucí instalaci anténního systému, to je převážně ze střechy budovy obecného nebo městského úřadu, kde se provizorně nainstaluje anténní systém a speciálním vysílačem modulovaným zkušebním signálem se pokryje uvažovaný terén.

Poté se přistoupí k měření intenzity signálu VISO v širokém spektru vybraných lokalit. Protokol o měření je ve firmě zpracován a vyhodnocen. Z něho je stanoveno procentuální pokrytí lokality signálem.
Obecné informace o ozvučeníZákladní požadavky kladené na kvalitní ozvučení :

Pro dosažení optimálního ozvučení dané lokality je třeba přihlédnout k následujícím požadavkům :

· vysoká srozumitelnost řeči
· dostatečná výkonová rezerva
· rovnoměrné pokrytí plochy signálem v celém frekvenčním pásmu
· eliminace nežádoucích odrazů směrováním zářičů
· vhodný ekonomický výběr zářičů
· pevná nesnadno demontovatelná instalace
· odolnost proti povětrnostním vlivům


Podmínky pro srozumitelnost hlášení

Srozumitelnost je jako jediné hodnotící kritérium pro přenos řečových signálů. Lze ji posoudit procentem správně přijatých slabik, slov nebo celých vět z počtu všech vyslaných slabik, slov nebo vět. Dosažitelná srozumitelnost je zmenšována nevhodnou hlasitostí v poslechovém místě. Nejlepší je při hlasitosti s hladinou okolo 70 dB. Optimálních výsledků se dosáhne při hladinách v poslechovém místě asi 70 až 85 dB.

Pro obtížně ozvučitelné prostory je třeba potlačovat nízké kmitočty a zdůrazňovat kmitočty okolo 3 kHz. Nepoužívat hlasitost vyšší, než je nezbytně nutné (ne vyšší než 95 dB) a ozvučení zajistit decentralizovaným systémem (velký počet reproduktorů se středním nebo dokonce malým výkonem).Pravidla pro rozmístění hlásičů

Při umisťování bezdrátových hlásičů je třeba brát v úvahu nejen optimální pokrytí ozvučované oblasti, ale i ekonomickou stránku řešení. Návrh na ozvuční města, tedy výpočet potřebných hladin zvuku, lze provést teoreticky pouze podle mapy města se znalostí měřítka a se znalostí výkonu a vyzařovacích charakteristik reproduktorů. Skutečné rozmístění však závisí na mnoha faktorech, které původní teoretický návrh může změnit. Mezi tyto faktory patří především možnost umístění hlásičů s reproduktory na již stávající sloupy, nejlépe veřejného osvětlení. Poloha těchto sloupů značně ovlivňuje a v podstatě určuje výsledné řešení ozvučení. V opačném případě by bylo zapotřebí vystavět samostatné sloupy se zavedením el. přípojky, což stavbu značně prodraží. Je tedy vždy nutné zvážit, zda má smysl značné investice za cenu pouze mírného zlepšení kvality ozvučení. Vzhledem k tomu, že však je tento systém lehce rozšiřitelný, lze výstavbu rozdělit do několika etap podle aktuálních finančních možností.

Optimální umístění reproduktorů např. pro ozvučení ulice (což je ve městě nejčastější případ) ukazuje obr.1, kdy jsou reproduktory nasměrovaných vždy jedním směrem. Tento způsob zaručuje dostatečný poslechový komfort, vzhledem k minimalizaci odrazů akustického signálu. Posluchač vnímá hlášení vždy z jednoho směru.


Tento způsob však lze s úspěchem aplikovat, pokud systém bude umožňovat snadnou regulaci hlasitosti reproduktorů. Regulací pak lze hlasitost nastavit tak, aby nedocházelo k významnému směšování signálů obou akustických polí reproduktorů. Hlavní výhodou tohoto řešení je ale značné snížení přijímačů (asi o polovinu).